Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii
 
Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile generale de utilizare a site-ului www.directsound.ro (www.gheatacarbonicabacau.ro). De asemenea, vă recomandăm să verificaţi periodic aceşti termeni de folosire întrucât ne pastrăm dreptul de a-i modifica în orice moment fără a avea obligaţia de a anunţa acest lucru.
Atenţie!
Informaţiile conţinute pe acest site sunt doar pentru o informare de tip general, utilizarea acestora nu are ca obiectiv informarea de specialitate. Consecinţele folosirii acestor informaţii sunt suportate de utilizatori. Deţinătorii site-ului vor fi responsabili de a asigura exactitatea informaţiilor şi actualizarea permanentă a acestora pe site.
Notă: În orice situaţie, deţinătorii site-ului nu garantează exactitatea informaţiilor şi nu vor fi responsabili pentru posibilele daune sau pierderi care pot avea loc ca urmare a folosirii acestor informaţii.
Anunţuri
Răspunsurile la cererile pentru anunţurile făcute prin intermediul site-ului web vor fi subiectul altor termeni şi condiţii care sunt formulate de către deţinători în răspunsuri de acest gen.
Modificări ale site-ului
Informaţiile de pe site pot fi modificate de către deţinători în orice moment.
Link-uri
Deţinătorii site-ului nu răspund şi nu pot fi făcuţi responsabili de conţinutul (înţelegând prin aceasta inclusiv natura lor) site-urilor la care se ajunge prin link-uri existente pe www.directsound.ro (www.gheatacarbonicabacau.ro).  Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.
Proprietate intelectuală
Toate drepturile sunt rezervate deţinătorilor site-ului.
Drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală subzistente în totalitate în site-ul web (incluzând informaţii, baze de date şi liste cuprinse în ele) sunt în proprietatea deţinătorilor site-ului sau a partenerilor acestora.
Legile care guvernează răspunderea
Termenii şi condiţiile de folosire a acestui site se supun legislaţiei din România. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea oficială a reclamaţiei (prin poştă, fax sau e-mail). În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul companiei.